Yeldan Bilgisayar
Yeldan Bilgisayar
 
 
 
  Kütüphane > Esaslar > Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 
 
 
  Kütüphane > Esaslar > Geçici İşçilere İlişkin Kanun Uygulamasında Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Rehber
5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerinde Çalışan Geçici İşçilere İlişkin Kanun Uygulamasında Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Rehber
 
 
 Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır Yeldan Bilgisayar tarafından hazırlanmıştır