Yeldan Bilgisayar
Yeldan Bilgisayar
 
 
 
  Kütüphane > K.H.Kararnameler > 4.5.399 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair KHK
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 
 
 
  Kütüphane > K.H.Kararnameler > Karar Sayısı: KHK/666
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi amacıyla Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 
 
 Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır Yeldan Bilgisayar tarafından hazırlanmıştır