Yeldan Bilgisayar
Yeldan Bilgisayar
 
 
 
  Kütüphane > Kanunlar > 1.5.2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 
 
 
  Kütüphane > Kanunlar > 1.5.657 Devlet Memurları Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
 
 
 
  Kütüphane > Kanunlar > 1.5.4857 İş Kanunu
İş Kanunu
 
 
 
  Kütüphane > Kanunlar > 1.5.5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 
 
 
  Kütüphane > Kanunlar > 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 
 
 
  Kütüphane > Kanunlar > 1.5.5393 Belediye Kanunu
Belediye Kanunu
 
 
 
  Kütüphane > Kanunlar > Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun
Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 inci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun
 
 
 Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır Yeldan Bilgisayar tarafından hazırlanmıştır